Jerzy Topp

Strona domowa

Jerzy Topp - Strona domowa

Dydaktyka

Dydaktyka w semestrze zimowym w roku 2018/2019:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Matematyka 1 (budownictwo oraz inżynieria środowiska)
 • Analiza matematyczna (mechanika i budowa maszyn)

Wcześniejsza dydaktyka:

 1. Wstęp do logiki i teorii mnogości (Wstęp do matematyki)
 2. Algebra liniowa z geometrią analityczną (Algebra liniowa)
 3. Algebra abstrakcyjna
 4. Matematyka dyskretna (Matematyka dyskretna w technice)
 5. Teoria grafów
 6. Teoria liczb
 7. Teoria macierzy
 8. Liczby Fibonacci’ego i Lucasa
 9. Badania operacyjne (Metody optymalizacji)
 10. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 11. Matematyka 1, 2 i 3
 12. Równania różniczkowe