Jerzy Topp

Strona domowa

Jerzy Topp - Strona domowa

Dydaktyka

Dydaktyka w semestrze letnim w roku 2015/2016:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Matematyka dyskretna
 • Matematyka 2 (budownictwo)
 • Równania różniczkowe (mechanika i budowa maszyn)

Wcześniejsza dydaktyka:

 1. Wstęp do logiki i teorii mnogości (Wstęp do matematyki)
 2. Algebra liniowa z geometrią analityczną (Algebra liniowa)
 3. Algebra abstrakcyjna
 4. Matematyka dyskretna (Matematyka dyskretna w technice)
 5. Teoria grafów
 6. Teoria liczb
 7. Teoria macierzy
 8. Liczby Fibonacciego i Lucasa
 9. Seminarium dyplomowe
 10. Badania operacyjne (Metody optymalizacji)
 11. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 12. Matematyka 1, 2 i 3