Jerzy Topp

Strona domowa

Jerzy Topp - Strona domowa

Dydaktyka

Dydaktyka w semestrze zimowym w roku 2017/2018:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Wstęp do matematyki
 • Matematyka 1 (budownictwo i ochrona środowiska)
 • Analiza matematyczna (mechanika i budowa maszyn)

Wcześniejsza dydaktyka:

 1. Wstęp do logiki i teorii mnogości (Wstęp do matematyki)
 2. Algebra liniowa z geometrią analityczną (Algebra liniowa)
 3. Algebra abstrakcyjna
 4. Matematyka dyskretna (Matematyka dyskretna w technice)
 5. Teoria grafów
 6. Teoria liczb
 7. Teoria macierzy
 8. Liczby Fibonacciego i Lucasa
 9. Seminarium dyplomowe
 10. Badania operacyjne (Metody optymalizacji)
 11. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 12. Matematyka 1, 2 i 3